کاغذ ديواري نوعي ماده اوليه جهت پوشاندن و تزئين کردن ديوارهاي داخلي ساختمان هاي مسکوني، تجاري و ساير ساختمان ها است و يکي از وجوه مهم دکوراسيون داخلي محسوب مي شود.

تکنيک هاي چاپ کاغذ ديواري شامل چاپ مسطح (Surface)، کليشه‏اي (Gravure)، سيلک اسکرين (Silk Screen) و چاپ دوراني (Rotary) است.

کاغذ ديواري معمولا به صورت رول فروخته مي شود و جهت چسباندن آن به ديوار از چسب مخصوص استفاده مي شود.

طرح هاي کاغذ ديواري

طرح هاي مورد استفاده در کاغذ ديواري ها به 2 صورت مي باشند:

طرح هايي که مانند يک نقاشي داراي تصوير مشخصي هستند.

طرح هايي که از بافت هاي گرافيکي (نقش هاي کوچکي که تکرار مي شوند) به وجود مي آيند.

بر اساس علم رياضي در چنين طرح هايي از کاغذ ديواري، نقش هاي گرافيکي فقط به 17 روش مي توانند در کنار هم تکرار شده و تشکيل تصوير بزرگتري را دهند و طرح هاي استفاده شده در توليدات همه سازندگان کاغذ ديواري در دنيا نيز بر اساس همين 17 روش مي باشد.

جالب اينجاست که اين مبحث در علم رياضي به نام “گروه کاغذ ديواري” شناخته مي شود.

 

nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image